Půdní vestavby a sádrokartony

Půdní vestavba je horizontální, šikmá a vertikální obvodová konstrukce, tvořící vnitřní obálku konstrukce krovu. Pro zamezení škod způsobených kondenzací par a vlhkosti ve střešním plášti je žádoucí použít parotěsnou zábranu a řídit se pravidly stanovenými výrobci izolací a těchto fólií. Vrstva tepelné izolace probíhá buď ve střešní rovině až k pozednici nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy. V každém případě nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů.

DSC06625 DSC06627 DSC06630

S půdní vestavbou souvisí většinou „Podhledy„, „Obklady stěn, předsazené stěny“ a „Příčky a dělící stěny včetně instalačních“.

Podhledy a jejich funkce:

  • uzavření spodní části stropu (střechy)
  • snížení světlé výšky místností
  • zakrytí instalačních vedení
  • zlepšení tepelně izolačních vlastností
  • zvýšení požární odolnosti stropní konstrukce
  • vliv na architektonický výraz interiéru

Obklad stropu je druh podhledu, kdy podkonstrukce přímo souvisí s nosným stropem. Konstrukce je tvořena obvodovými ocelovými profily UD tenkostěnnými ocelovými profily CD, které jsou uspořádány do jednoduchého roštu. Alternativně lze použít také dřevěné latě uspořádané do jednoduchého nebo dvojitého roštu. Přednost dáváme samozřejmě konstrukci z oceli.

Obklady stěn , předsazené stěny jsou budovány stavebním procesem suché výstavby pro potřebu:

  • estetického vylepšení stávajících povrchů stěn a příček
  • zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností stávajících příček
  • zvýšení hodnot akustických vlastností obvodových stěn
  • vytvoření meziprostoru pro vedení instalací (rozvod el. kabelů, topenářských rozvodů)

Obklady stěn se montují na podkonstrukci, nebo lepí pomocí lepicího tmelu, vždy však přímo souvisejí s podkladní vertikální konstrukcí.

Příčky a dělící stěny jsou nenosné, samonosné, interiérové konstrukce určené k členění interiéru na jednotlivé místnosti. Standardní konstrukce příček splňují všechny požadavky akustické, požární a statické, vyplývající z jejich užití v bytových a občanských stavbách. Instalační stěny jsou speciálními druhy příček. Jsou používány v případech, kdy je uvnitř konstrukce nutno vést rozměrnější instalace. Instalační příčky se montují na dvojitou podkonstrukci. Vzdálenost mezi oběma konstrukcemi se volí podle rozměru instalačních vedení umístěných ve stěně. Svislé profily obou konstrukcí se umisťují vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek.