Dřevostavby – stavební systém EUROPANEL

Pro dřevostavby používáme stavební systém EUROPANEL, který je českým výrobkem a který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

4

Konkrétním příkladem technologie SIPs, vyráběné v České republice, je stavební systém EUROPANEL.

Ucelený stavební systém EUROPANEL

Základní prvek systému – panel, je vyráběn slepením desek OSB s jádrem ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu, nebo alternativně z polystyrenu modifikovaného grafitem s lepšími tepelně technickými parametry. Panel má po celém obvodu montážní drážku hlubokou 42 mm, která je vytvořena přesahem desek OSB přes polystyrenové jádro, a slouží pro provádění spojů panelů. Panely se vyrábějí v šesti tloušťkách, třech délkách a čtyřech šířkách.

Výhodou systému EUROPANEL je povinná certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Systém certifikace a dohledu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského s.p. se sídlem v Praze garantuje odběratelům i investorům dodržení předepsaných vlastností všech prvků systému EUROPANEL.

Další důležité informace

1
Panely EP – A a EP – B

Pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů.
– o tloušťce 170 mm – pro obvodové stěny
– o tloušťce 120 mm – pro nosné příčky
– o tloušťce 210 a 270 mm – pro střešní pláště a základové desky2
Panely EP – H

Pro výstavbu chat, garáží a dalších drobných staveb.
– o tloušťce 65 mm a 85 mm3
Základové pražce

Modřínové čtyřstranně opracované stavební hranoly KVH tloušťky 60 mm a šířky odpovídající tloušťce vybraného panelu.4
Vložené dřevěné prvky

Čtyřstranně opracované dřevěné profily tlusté 40 mm, šířkou odpovídající šířce drážky v panelu. Slouží k vyplnění montážních drážek panelů a k provádění některých typů spojů.5
Spojovací panely

Spojovací pera vkládaná do montážních drážek dvou sousedních panelů. Konstrukčně jsou shodná s panelem.6
Sloupy, průvlaky, prvky krovu

Lepené lamelové profily v potřebných délkách a dimenzích.7
Stropní nosníky

Čtyřstranně opracované, délkově nastavované stavební profily ze smrkového dřeva.8
Dřevěné I nosníky

Nosníky s pásnicemi ze smrkového dřeva, spojenými stojnou z aglomerovaného materiálu, např. OSB.9
Spojovací kování.

Speciální typy vrutů s talířovou hlavou pro spojování sendvičových panelů a masivních dřevěných profilů bez předvrtání, běžné vruty a spony, tesařské kování jako jsou třmeny pro zavěšení stropních nosníků, nebo rektifikační patky pod sloupy.Montážní PU lepidlo a PU pěna

Slouží pro lepení a těsnění spojů panelů.