Vybrat materiál ke kotvení

Kotvení do horizontálních konstrukcí                        Kotvení do vertikálních konstrukcí

Kotvení řídkou zálivkou                                                                  Kotvení plastickou maltou
kotveni-horiz_ko               kotveni-verti_ko
Popis: kotvení do vývrtu, kam lze zálivku nalít.                 Popis: kotvení do vývrtu, kam nelze zálivku nalít 
                                                                                                      (vytekla by).
 
Pro stanovení vhodné malty z řady řídkých zálivek          Pro stanovení vhodné plastické malty z řady
GROUTEX 6 je zapotřebí znát údaje dle schématu:         GROUTEX je zapotřebí znát údaje dle schématu:
pk - průměr kotvy                                                                        pk - průměr kotvy  
hk - hloubka zapuštění kotvy do vývrtu (stejná                    hk - hloubka zapuštění kotvy do vývrtu (stejná nebo
nebo menší)                                                                                menší)
hv – hloubka vývrtu                                                                    hv – hloubka vývrtu
pv – průměr vývrtu                                                                      pv – průměr vývrtu
 
                                                                                                        Výpočetní tabulky jsou určené pro výpočty řídkých
                                                                                                        zálivek. Tam, kde vychází malta Groutex 6003 a
                                                                                                        Groutex 601 se adekvátně do svislých konstrukcí
                                                                                                        použije malta GROUTEX Fill-In.
                                                                                                        V ostatních případech pak malta GROUTEX Pac.

Jaký průměr vrtáku?

Jaký průměr kotvy?